Enllaços  

          A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U

  Food and Drug Administration
    És la pàgina oficial de la FDA, la famosa agència americana que, en certa manera, marca les pautes d’autorització de nous productes i de seguiment dels ja comercialitzats. Hi ha apartats dedicats a aliments, medicaments humans, medicaments veterinaris, productes biològics, cosmètics i d’utillatge. En l’apartat de medicaments per a ús humà, cal destacar les novetats i les monografies on actualment es pot trobar, entre moltes més, la del popular Viagra. Creiem que és una pàgina de referència per a tothom que treballi en el camp de la sanitat o de la indústria alimentària. Vintró, J. El Farmanauta. Circular Farmacèutica. 1998; 56(3): 154
  Free Medical Journals
    Lloc web que ens informa de les publicacions mèdiques amb accés gratuït. De cadascuna indica si es poden consultar els números actuals o només les que ha passat un temps des de la publicació. Estan clasificades per idiomes. Molt interessant. Vintró, J. El Farmanauta: per estudiar. Circular Farmacèutica. 2003; 61(1):39
  Fundació biblioteca Josep Laporte
    Aquesta web és la part electrònica de la biblioteca presencial Josep Laporte. Conté un catàleg de totes les revistes consultables, tant electrònicament com de manera presencial, així com accés a diverses bases de dades d’interès sanitari. Ofereix un servei important de biblioteca a mida que és un servei personalitzat d’informació per rebre les actualitzacions bibliogràfiques per correu electrònic. Per accedir a determinades parts cal ser membre d’alguna de les institucions del Patronat de la Biblioteca. La més afí al món farmacèutic és l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, i accedir a Internet pel seu servidor. Una web interessant i de les poques que hi ha en la nostra llengua. Vintró, J. El Farmanauta. Circular Farmacèutica. 2000; 58(4): 294
  Fundación de Ciencias de la Salud
    Per a tots els que creuen que per sobre del coneixement científic hi ha d’haver una concepció ètica, aquesta web pot servir per introduir-se en el tema i per consultar els articles que la Fundación de Ciencias de la Salud publica en la seva revista Eidon, als quals es pot accedir d’una manera lliure. Vintró, J. El Farmanauta: ètica i salut. Circular Farmacèutica. 2002; 60(4): 252