Enllaços  

          A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U

  The Merck Manuals
    En aquesta web podem accedir a les publicacions Merck, entre les quals destaca El Manual Merck. Si voleu consultar la versió en castellà, que correspon a la mateixa versió anglesa, heu d’anar a: http://www.msd.es/guia/inicio.html on també hi trobareu el Manual 12 d’Octubre. Especialment interessant és el Manual Merck de Geriatria que sí que està actualitzat. Cal dir que l’accés a tot aquest material és lliure i complet, cosa que fa d’aquesta web un punt important de consulta i estudi. Vintró, J. El Farmanauta. Circular Farmacèutica. 1999; 57(2): 141