SERVEIS
 

Atenció farmacèutica

Entre un 60-90% dels pacients que van a una visita mèdica reben, com a mínim, una prescripció farmacològica. En aquest moment, l'ús dels medicaments és l’arma terapèutica més utilitzada per la seva gran eficàcia en la lluita contra les malalties i els seus símptomes. No obstant això, algunes vegades aquests medicaments no aconsegueixen els objectius terapèutics volguts a causa de diversos factors:

  1. Que la dosi aplicada no sigui adequada a les circumstàncies del pacient.
  2. Que existeixin interaccions entre els medicaments presos simultàniament.
  3. Que el pacient no compleixi amb el tractament prescrit pel metge.
  4. Que es presentin efectes adversos.
  5. Que el pacient no toleri el fàrmac.

ATENCIÓ FARMACEUTICA

Tots aquests factors poden donar lloc a PROBLEMES RELACIONATS AMB ELS MEDICAMENTS (PRM), que provoquen el resultat el fracàs de la terapèutica o l’aparició d’efectes secundaris no volguts pel metge prescriptor.
La importància dels PRM no es pot obviar, ja que representen el 20% de les consultes a urgències.

Quan el pacient surt de la consulta mèdica amb les receptes del tractament prescrit té a un professional: el farmacèutic especialista en medicaments, a qui podrà consultar i plantejar qüestions si es troba qualsevol problema amb els fàrmacs.

L’ATENCIÓ FARMACÈUTICA o seguiment farmacològic dels pacients és un eina de gran utilitat per reduir els PRM.
Això suposa una DIFERÈNCIA ESSENCIAL amb la dispensació clàssica: la d’assumir una RESPONSABILITAT en l’atenció dels pacients que va molt més enllà de la dispensació i el consell puntual, que és el que els farmacèutics han estat fent fins ara.
És un NOU CONCEPTE DE FARMÀCIA.

A la farmàcia M. R. CORONA – C. SUBIRANA estem portant a terme el seguiment farmacològic i l' atenció farmacèutica a 40 pacients i estem treballant perqué la implantació de l’atenció farmacèutica sigui una realitat per als nostres pacients, intentant millorar en la mesura del possible la seva qualitat de vida.


Atenció farmacèutica - Fórmules magistrals - Controls analítics - Presa de pressió arterial - SPD (Sistema personalitzat de dosificació) - Dermofarmàcia - Ortopèdia - Club Bebè - Homeopatia - Herboristeria i Dietètica - Deshabituació tabàquica - Dietes