SERVEIS
 

Controls Analítics

L’AUTOCONTROL DELS INDICADORS DE RISC A L’OFICINA DE FARMÀCIA:

L’autocontrol dels indicadors de risc és un sistema de promoció de la salut que ve desenvolupant-se des de l’any 1.998.

El RÀPID CONTROL té com a finalitat la detecció, control i seguiment dels indicadors de risc de la població. Amb aquesta activitat els farmacèutics, amb la nostra informació i coneixements, podem sensibilitzar la població cap a una millora de la seva salut i li oferim la possibilitat de un control aïllat, fàcil i immediat, orientat a descobrir trastorns freqüentment sense símptomes i desconeguts.


CONTROLS ANALÍTICS

CARACTERÍSTIQUES DEL RÀPID CONTROL.

 • S’agafa una mostra de sang capil·lar, amb una punxada al dit.
 • Sense necessitat de dejú previ. Tan sols amb la glucosa requerim un marge de dues hores després de la ingesta.
 • Resultats immediats.

INDICADORS BIOLÒGICS DE RISC.

 • Glucosa: Detecció i seguiment de Diabetis.
 • Colesterol: Detecció i seguiment de Hipercolesterolèmia.
 • Àcid úric: Detecció i seguiment de Hiperuricèmies.
 • Hemoglobina: Detecció i seguiment de Anèmies.
 • GPT: Detecció i seguiment de Trastorns hepàtics.
 • Creatinina: Detecció i seguiment de Trastorns de la funció renal.
 • Triglicèrids: Detecció i seguiment de Hipertriglicèmies.

L’AUTOCONTROL ASISTIT PERMET UNA ATENCIÓ FARMACÈUTICA VIABLE I EFICAÇ.

Ho podem dividir en tres aspectes que encaixen perfectament en el concepte de l’actual Atenció Farmacèutica:

 1. MONITORITZACIÓ DE LA EFICÀCIA DEL TRACTAMENT EN PACIENTS CRÒNICS.
 2. VIGILÀNCIA DEL RISC RENAL I HEPÀTIC EN PACIENTS CRÒNICS
 3. PREVENCIÓ DE L’ENFERMETAT.