SERVEIS
 

SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació)

La nostra farmàcia fa uns anys que ofereix als nostres pacients un nou servei; el Programa de dosificació personalitzada.

El Sistema Personalitzat de Dosificació és un dispositiu de tipus blíster on hi ha distribuïda tota la medicació en forma farmacèutica sòlida que pren el pacient, seguint la pauta terapèutica prescrita pel metge.

El dispositiu consta de 28 alvèols per distribuir la medicació al llarg de la setmana. La presa de la medicació està clarament identificada en: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge (vertical) i matí, migdia, tarda i nit (horitzontal).


SISTEMA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ


El pacient té tota la informació de la seva medicació al blíster. A la cara del davant hi ha una etiqueta que detalla la medicació i la posologia de les formes farmacèutiques no susceptibles de ser condicionades, per tant, no estaran dins del dispositiu, com ara xarops, pomades, pegats, aerosols…

En la cara posterior s’hi enganxa una altra etiqueta amb la informació dels medicaments que hi han dins del blíster: descriu els medicaments dipositats, la posologia i les característiques físiques per facilitar-ne la identificació (ex: comprimit taronja, rodó)

El Sistema Personalitzat de Dosificació és un envàs d’un sol ús, segur, higiènic i estable, que garanteix les propietats fisicoquímiques i galèniques del medicament. Al mateix temps es garanteix la innocuïtat del material dels blíster, motiu pel qual no pot interaccionar amb el medicament.

El Sistema Personalitzat de Dosificació va dirigit a:

 1. Pacients que per les seves característiques personals, per exemple, polimedicats, gent gran amb problemes d’organització dels fàrmacs, gent que viu sola a casa i no té una persona de referència, etc. i que el mateix farmacèutic hagi captat la necessitat d’oferir i controlar la dosificació a través d’un sistema personalitzat.
 2. Pacients inclosos en programes específics concertats amb les administracions sanitàries.
 3. Pacients a qui el metge prescriptor vegi com a susceptibles de beneficiar-se d’aquesta nova prestació assistencial.
 4. Persones amb autonomia reduïda per administrar-se la medicació.

La participació en un programa de dispensació individualitzada comporta:

 1. Informació al pacient sobre el SPD
 2. Autorització del pacient
 3. Entrevista inicial amb el pacient i/o familiars i recollida de dades personals.
 4. Notificació al metge responsable.
 5. Recollida de l’informe mèdic del pacient amb el tractament i posologia prescrita pel metge.
 6. Revisió del tractament i control de possibles PRM (problemes relacionats amb el medicament).
 7. S’inicia la preparació setmanal del SPD seguint un protocol establert. És molt important que s’informi a la farmàcia de qualsevol canvi en la medicació del pacient.

AVANTATGES DEL SPD PEL QUE FA AL PACIENT:

 • Redueix els errors en la presa de fàrmacs.
 • Evita els problemes de manipulació, conservació i emmagatzematge al domicili. Així evitem problemes de confusió i/o intoxicació involuntària.
 • Major control del tractament.
 • Ajuda a cuidadors i familiars.
 • Evitar contraindicacions i detectar efectes adversos.

Per qualsevol dubte, a la farmàcia us informarem personalment sobre aquest servei.